...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา... Welcome to Kuttum Witthaya School.. ...เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม......อัตลักษณ์โรงเรียน รักษ์ความเป็นไทย...
ข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารร่มแต้
วารสารร่มแต้ ฉบับที่ 32/2566
วารสารร่มแต้ ฉบับที่ 29/2566
วารสารร่มแต้ ฉบับที่ 28/2566
วารสารร่มแต้ ฉบับที่ 27/2566
วารสารร่มแต้ ฉบับที่ 25/2566
วารสารร่มแต้ ฉบับที่ 24/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ระเบียบโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผม ของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 24 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 15 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เรื่องประกาศปิดภาคเรียนที่1/2565และเปิดภาคเรียนที่2/2565 29 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากเหตุพิเศษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 มิ.ย. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 13 มี.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565 27 ก.พ. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 22 ก.พ. 65
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำดื่มนักเรียน 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองคณะครูและนักเรียนก่อนเปิดทำการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหอประชุม 100/27 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน นข184 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ITA
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ