ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำดื่มนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองคณะครูและนักเรียนก่อนเปิดทำการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหอประชุม 100/27 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน นข184 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64