ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ระเบียบโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผม ของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เรื่องประกาศปิดภาคเรียนที่1/2565และเปิดภาคเรียนที่2/2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากเหตุพิเศษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่17-18 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่1-2 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุุพิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่8)
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 8)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติสำหรับครูละนักเรียน ในการตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และวิชาเอกคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7)
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6)
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 64