เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
คำร้อง/ทำนอง นายสุนทร วุฒิเลิศยานนท์

     โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
สง่าสมบรมพิมานสะท้านแดน
เกียรติร่ำลือนามระบือไปทั่วแคว้น
สมเป็นแดนวิทยาน่าภาคภูมิใจ

     แดนดินถิ่นนี้มีพระคุณ
เกื้อการุณเพิ่มพูนวิชาส่องหล้าอำไพ
แสดน้ำเงินเป็นสีร่วมประดับใจ
ขอเทิดไว้ให้คงอยู่คู่ฟ้าเทอญ

     สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมปฺตตา
การศึกษาย่อมพร้อมถึงค่าแห่งความเจริญ
พุทธองค์ทรงกล่าวเราน้อมเชิญ
ขอเทิดเทอญประดับจิตติดฤทัย

     เราร่วมเลือดเนื้อเชื้อเดียวกัน
สีแสดนั้นคือความฟุ้งเฟืองประเทืองเรืองชัย
น้ำเงินหมายถึงอำนาจอันกว้างไกล
เราพร้อมใจรักษาให้ยั่งยืนยง
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB