สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

ตราประจำโรงเรียน

ต้นมะค่าแต้สีเขียวบนพื้นสีแสด น้ำเงิน ล้อมรอบด้วยวงกลมสองชั้น โดยมีข้อความ "สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมปฺตตา" อยู่ระหว่างวงกลมที่หนึ่งและสอง และมีข้อความโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาอยู่บนส่วนโค้งด้านล่างของวงกลม มีความหมายว่า วัยเยาว์ อ่อนโยน นุ่มนวล เมื่อโตเต็มที่ แข็งแรง พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

"ต้นมะค่าแต้"

สีประจำโรงเรียน

"แสด - น้ำเงิน"

แสด หมายถึง ความเจิดจ้า รุ่งโรจน์

น้ำเงิน หมายถึง วรรณะชั้นสูงและความหนักแน่น

PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.15 KB